Списък на файловете в пакета dnsutils в squeeze, архитектура sparc

/usr/bin/dig
/usr/bin/nslookup
/usr/bin/nsupdate
/usr/share/doc/dnsutils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dnsutils/copyright
/usr/share/man/man1/dig.1.gz
/usr/share/man/man1/nslookup.1.gz
/usr/share/man/man1/nsupdate.1.gz