Списък на файловете в пакета binutils в squeeze, архитектура sparc

/usr/bin/addr2line
/usr/bin/ar
/usr/bin/as
/usr/bin/c++filt
/usr/bin/gold
/usr/bin/gprof
/usr/bin/ld
/usr/bin/ld.bfd
/usr/bin/ld.gold
/usr/bin/nm
/usr/bin/objcopy
/usr/bin/objdump
/usr/bin/ranlib
/usr/bin/readelf
/usr/bin/size
/usr/bin/strings
/usr/bin/strip
/usr/lib/compat-ld/ld
/usr/lib/gold-ld/ld
/usr/lib/ldscripts/elf32_sparc.x
/usr/lib/ldscripts/elf32_sparc.xbn
/usr/lib/ldscripts/elf32_sparc.xc
/usr/lib/ldscripts/elf32_sparc.xd
/usr/lib/ldscripts/elf32_sparc.xdc
/usr/lib/ldscripts/elf32_sparc.xdw
/usr/lib/ldscripts/elf32_sparc.xn
/usr/lib/ldscripts/elf32_sparc.xr
/usr/lib/ldscripts/elf32_sparc.xs
/usr/lib/ldscripts/elf32_sparc.xsc
/usr/lib/ldscripts/elf32_sparc.xsw
/usr/lib/ldscripts/elf32_sparc.xu
/usr/lib/ldscripts/elf32_sparc.xw
/usr/lib/ldscripts/elf64_sparc.x
/usr/lib/ldscripts/elf64_sparc.xbn
/usr/lib/ldscripts/elf64_sparc.xc
/usr/lib/ldscripts/elf64_sparc.xd
/usr/lib/ldscripts/elf64_sparc.xdc
/usr/lib/ldscripts/elf64_sparc.xdw
/usr/lib/ldscripts/elf64_sparc.xn
/usr/lib/ldscripts/elf64_sparc.xr
/usr/lib/ldscripts/elf64_sparc.xs
/usr/lib/ldscripts/elf64_sparc.xsc
/usr/lib/ldscripts/elf64_sparc.xsw
/usr/lib/ldscripts/elf64_sparc.xu
/usr/lib/ldscripts/elf64_sparc.xw
/usr/lib/ldscripts/sparclinux.x
/usr/lib/ldscripts/sparclinux.xbn
/usr/lib/ldscripts/sparclinux.xn
/usr/lib/ldscripts/sparclinux.xr
/usr/lib/ldscripts/sparclinux.xu
/usr/lib/ldscripts/sun4.x
/usr/lib/ldscripts/sun4.xbn
/usr/lib/ldscripts/sun4.xn
/usr/lib/ldscripts/sun4.xr
/usr/lib/ldscripts/sun4.xu
/usr/lib/libbfd-2.20.1-system.20100303.so
/usr/lib/libopcodes-2.20.1-system.20100303.so
/usr/share/doc/binutils/NEWS.gz
/usr/share/doc/binutils/README.cross.gz
/usr/share/doc/binutils/bfd/ChangeLog.gz
/usr/share/doc/binutils/bfd/PORTING.gz
/usr/share/doc/binutils/bfd/TODO.gz
/usr/share/doc/binutils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/binutils/changelog.gz
/usr/share/doc/binutils/copyright
/usr/share/doc/binutils/gas/ChangeLog.gz
/usr/share/doc/binutils/gas/NEWS.gz
/usr/share/doc/binutils/gprof/ChangeLog.gz
/usr/share/doc/binutils/gprof/TEST.gz
/usr/share/doc/binutils/gprof/TODO.gz
/usr/share/doc/binutils/gprof/bbconv.pl
/usr/share/doc/binutils/ld/ChangeLog.gz
/usr/share/doc/binutils/ld/NEWS.gz
/usr/share/doc/binutils/ld/TODO.gz
/usr/share/doc/binutils/test-summary.gz
/usr/share/lintian/overrides/binutils
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/bfd.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/ld.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/bfd.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/gas.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/gold.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/ld.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/bfd.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/ld.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/bfd.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/gas.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/ld.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/ld.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/bfd.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/gas.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/gold.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/ld.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/bfd.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/bfd.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/bfd.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/rw/LC_MESSAGES/bfd.mo
/usr/share/locale/rw/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/rw/LC_MESSAGES/gas.mo
/usr/share/locale/rw/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/bfd.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/ld.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/bfd.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/gas.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/ld.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/bfd.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/gprof.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/ld.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/bfd.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/ld.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/opcodes.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/binutils.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/ld.mo
/usr/share/man/man1/addr2line.1.gz
/usr/share/man/man1/ar.1.gz
/usr/share/man/man1/as.1.gz
/usr/share/man/man1/c++filt.1.gz
/usr/share/man/man1/dlltool.1.gz
/usr/share/man/man1/gold.1.gz
/usr/share/man/man1/gprof.1.gz
/usr/share/man/man1/ld.1.gz
/usr/share/man/man1/ld.bfd.1.gz
/usr/share/man/man1/nlmconv.1.gz
/usr/share/man/man1/nm.1.gz
/usr/share/man/man1/objcopy.1.gz
/usr/share/man/man1/objdump.1.gz
/usr/share/man/man1/ranlib.1.gz
/usr/share/man/man1/readelf.1.gz
/usr/share/man/man1/size.1.gz
/usr/share/man/man1/strings.1.gz
/usr/share/man/man1/strip.1.gz
/usr/share/man/man1/windmc.1.gz