всички настройки
squeeze  ] [  wheezy  ] [  jessie  ] [  stretch  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Виртуален пакет: java1-runtime-headless

Пакети, предлагащи java1-runtime-headless

gcj-4.4-jre-headless
Java runtime environment using GIJ/classpath (headless version)
gcj-jre-headless
Java runtime environment using GIJ/classpath (headless version)