Списък на файловете в пакета wx-common в squeeze, архитектура s390

/usr/bin/wxrc
/usr/share/aclocal/wxwin.m4
/usr/share/bakefile/presets/wx.bkl
/usr/share/bakefile/presets/wx_unix.bkl
/usr/share/bakefile/presets/wx_win32.bkl
/usr/share/doc/wx-common/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wx-common/changelog.gz
/usr/share/doc/wx-common/copyright
/usr/share/man/man1/wx-config.1.gz
/usr/share/man/man1/wxrc-tools.1.gz
/usr/share/man/man1/wxrc.1.gz