Списък на файловете в пакета ucimf-openvanilla в squeeze, архитектура s390

/usr/lib/ucimf/openvanilla.a
/usr/lib/ucimf/openvanilla.la
/usr/lib/ucimf/openvanilla.so
/usr/share/doc/ucimf-openvanilla/NEWS.gz
/usr/share/doc/ucimf-openvanilla/README
/usr/share/doc/ucimf-openvanilla/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ucimf-openvanilla/changelog.gz
/usr/share/doc/ucimf-openvanilla/copyright