Списък на файловете в пакета tao-cosconcurrency в squeeze, архитектура s390

/usr/bin/tao_cosconcurrency
/usr/share/doc/tao-cosconcurrency/README.gz
/usr/share/doc/tao-cosconcurrency/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tao-cosconcurrency/changelog.gz
/usr/share/doc/tao-cosconcurrency/copyright