Списък на файловете в пакета rc в squeeze, архитектура s390

/usr/bin/rc
/usr/share/doc/rc/AUTHORS
/usr/share/doc/rc/EXAMPLES.gz
/usr/share/doc/rc/NEWS.gz
/usr/share/doc/rc/README
/usr/share/doc/rc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rc/changelog.gz
/usr/share/doc/rc/copyright
/usr/share/man/man1/rc.1.gz
/usr/share/menu/rc