Списък на файловете в пакета r-cran-rserve в squeeze, архитектура s390

/usr/lib/R/bin/Rserve
/usr/lib/R/bin/Rserve.dbg
/usr/lib/R/site-library/Rserve/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/Rserve/INDEX
/usr/lib/R/site-library/Rserve/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/Rserve/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/Rserve/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/Rserve/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/Rserve/NEWS
/usr/lib/R/site-library/Rserve/R/Rserve
/usr/lib/R/site-library/Rserve/R/Rserve.rdb
/usr/lib/R/site-library/Rserve/R/Rserve.rdx
/usr/lib/R/site-library/Rserve/Rserve
/usr/lib/R/site-library/Rserve/Rserve.dbg
/usr/lib/R/site-library/Rserve/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/Rserve/help/Rserve.rdb
/usr/lib/R/site-library/Rserve/help/Rserve.rdx
/usr/lib/R/site-library/Rserve/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/Rserve/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/Rserve/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/Rserve/libs/Rserve-bin.so
/usr/lib/R/site-library/Rserve/libs/Rserve-dbg.so
/usr/lib/R/site-library/Rserve/libs/Rserve.so
/usr/share/doc/r-cran-rserve/NEWS.gz
/usr/share/doc/r-cran-rserve/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-rserve/copyright