Списък на файловете в пакета python-gtk2 в squeeze, архитектура s390

/usr/lib/pyshared/python2.5/gtk-2.0/atk.so
/usr/lib/pyshared/python2.5/gtk-2.0/gtk/_gtk.so
/usr/lib/pyshared/python2.5/gtk-2.0/gtkunixprint.so
/usr/lib/pyshared/python2.5/gtk-2.0/pango.so
/usr/lib/pyshared/python2.5/gtk-2.0/pangocairo.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/gtk-2.0/atk.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/gtk-2.0/gtk/_gtk.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/gtk-2.0/gtkunixprint.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/gtk-2.0/pango.so
/usr/lib/pyshared/python2.6/gtk-2.0/pangocairo.so
/usr/share/doc/python-gtk2/MAPPING.gz
/usr/share/doc/python-gtk2/NEWS.gz
/usr/share/doc/python-gtk2/README.Debian
/usr/share/doc/python-gtk2/README.gz
/usr/share/doc/python-gtk2/THREADS.gz
/usr/share/doc/python-gtk2/TODO
/usr/share/doc/python-gtk2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-gtk2/changelog.gz
/usr/share/doc/python-gtk2/copyright
/usr/share/pyshared/gtk-2.0/gtk/__init__.py
/usr/share/pyshared/gtk-2.0/gtk/_lazyutils.py
/usr/share/pyshared/gtk-2.0/gtk/compat.py
/usr/share/pyshared/gtk-2.0/gtk/deprecation.py
/usr/share/pyshared/gtk-2.0/gtk/keysyms.py
/usr/share/python-support/python-gtk2.public