Списък на файловете в пакета php5-librdf в squeeze, архитектура s390

/etc/php5/conf.d/redland.ini
/usr/lib/php5/20090626+lfs/redland.so
/usr/share/doc/php5-librdf/AUTHORS
/usr/share/doc/php5-librdf/NEWS.gz
/usr/share/doc/php5-librdf/NOTICE
/usr/share/doc/php5-librdf/README
/usr/share/doc/php5-librdf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/php5-librdf/changelog.gz
/usr/share/doc/php5-librdf/copyright
/usr/share/doc/php5-librdf/examples/test.php