Списък на файловете в пакета pfstools-dbg в squeeze, архитектура s390

/usr/lib/debug/usr/bin/pfsabsolute
/usr/lib/debug/usr/bin/pfscat
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsclamp
/usr/lib/debug/usr/bin/pfscut
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsdisplayfunction
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsextractchannels
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsflip
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsgamma
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsglview
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsinexr
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsinimgmagick
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsinpfm
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsinppm
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsinrgbe
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsintiff
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsoutexr
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsouthdrhtml
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsoutimgmagick
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsoutpfm
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsoutppm
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsoutrgbe
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsouttiff
/usr/lib/debug/usr/bin/pfspad
/usr/lib/debug/usr/bin/pfspanoramic
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsrotate
/usr/lib/debug/usr/bin/pfssize
/usr/lib/debug/usr/bin/pfstag
/usr/lib/debug/usr/bin/pfsview
/usr/lib/debug/usr/lib/libpfs-1.2.so.0.0.0
/usr/share/doc/pfstools-dbg/AUTHORS
/usr/share/doc/pfstools-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pfstools-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/pfstools-dbg/copyright