Списък на файловете в пакета msrp в squeeze, архитектура s390

/usr/bin/msrp
/usr/share/doc/msrp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/msrp/copyright
/usr/share/man/man1/msrp.1.gz