Списък на файловете в пакета libwnck22 в squeeze, архитектура s390

/usr/lib/libwnck-1.so.22
/usr/lib/libwnck-1.so.22.3.29
/usr/share/doc/libwnck22/AUTHORS
/usr/share/doc/libwnck22/NEWS.gz
/usr/share/doc/libwnck22/README
/usr/share/doc/libwnck22/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libwnck22/changelog.gz
/usr/share/doc/libwnck22/copyright