Списък на файловете в пакета libsqlite3-0 в squeeze, архитектура s390

/usr/lib/libsqlite3.so.0
/usr/lib/libsqlite3.so.0.8.6
/usr/share/doc/libsqlite3-0/README
/usr/share/doc/libsqlite3-0/README.Debian
/usr/share/doc/libsqlite3-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsqlite3-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libsqlite3-0/changelog.html.gz
/usr/share/doc/libsqlite3-0/copyright