Списък на файловете в пакета libqtcore4-perl в squeeze, архитектура s390

/usr/lib/perl5/QtCore4.pm
/usr/lib/perl5/QtCore4/classinfo.pm
/usr/lib/perl5/QtCore4/debug.pm
/usr/lib/perl5/QtCore4/isa.pm
/usr/lib/perl5/QtCore4/signals.pm
/usr/lib/perl5/QtCore4/slots.pm
/usr/lib/perl5/auto/QtCore4/QtCore4.so
/usr/share/doc/libqtcore4-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqtcore4-perl/copyright