Списък на файловете в пакета libqt4-network в squeeze, архитектура s390

/usr/lib/libQtNetwork.so.4
/usr/lib/libQtNetwork.so.4.6
/usr/lib/libQtNetwork.so.4.6.3
/usr/share/doc/libqt4-network/LGPL_EXCEPTION.txt
/usr/share/doc/libqt4-network/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt4-network/changelog.gz
/usr/share/doc/libqt4-network/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libqt4-network