Списък на файловете в пакета libgsasl7 в squeeze, архитектура s390

/usr/lib/libgsasl.so.7
/usr/lib/libgsasl.so.7.7.6
/usr/share/doc/libgsasl7/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/libgsasl7/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgsasl7/README
/usr/share/doc/libgsasl7/THANKS
/usr/share/doc/libgsasl7/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgsasl7/changelog.gz
/usr/share/doc/libgsasl7/copyright
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/en@boldquot/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/en@boldquot/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/en@quot/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/en@quot/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/ga/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/sq/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/vi/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/gsasl.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/libgsasl.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/gsasl.mo