Списък на файловете в пакета libglibmm-2.4-1c2a в squeeze, архитектура s390

/usr/lib/libgiomm-2.4.so.1
/usr/lib/libgiomm-2.4.so.1.3.0
/usr/lib/libglibmm-2.4.so.1
/usr/lib/libglibmm-2.4.so.1.3.0
/usr/lib/libglibmm_generate_extra_defs-2.4.so.1
/usr/lib/libglibmm_generate_extra_defs-2.4.so.1.3.0
/usr/share/doc/libglibmm-2.4-1c2a/AUTHORS
/usr/share/doc/libglibmm-2.4-1c2a/NEWS.gz
/usr/share/doc/libglibmm-2.4-1c2a/README
/usr/share/doc/libglibmm-2.4-1c2a/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libglibmm-2.4-1c2a/changelog.gz
/usr/share/doc/libglibmm-2.4-1c2a/copyright