Списък на файловете в пакета libboost-filesystem-dev в squeeze, архитектура s390

/usr/share/doc/libboost-filesystem-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libboost-filesystem-dev/copyright