Списък на файловете в пакета gpsbabel-gui в squeeze, архитектура s390

/usr/bin/gpsbabelfe
/usr/share/doc/gpsbabel-gui/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gpsbabel-gui/copyright