Списък на файловете в пакета gav в squeeze, архитектура s390

/usr/games/gav
/usr/share/doc/gav/README
/usr/share/doc/gav/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gav/changelog.gz
/usr/share/doc/gav/copyright
/usr/share/games/gav/themes/classic/Font.png
/usr/share/games/gav/themes/classic/FontInv.png
/usr/share/games/gav/themes/classic/background.png
/usr/share/games/gav/themes/classic/background_big.png
/usr/share/games/gav/themes/classic/ball.png
/usr/share/games/gav/themes/classic/plfl.png
/usr/share/games/gav/themes/classic/plfr.png
/usr/share/games/gav/themes/classic/plml.png
/usr/share/games/gav/themes/classic/plmr.png
/usr/share/man/man6/gav.6.gz
/usr/share/menu/gav
/usr/share/pixmaps/gav.png