Списък на файловете в пакета collectd-utils в squeeze, архитектура s390

/usr/bin/collectd-nagios
/usr/share/doc/collectd-utils/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/collectd-utils/README.Debian.gz
/usr/share/doc/collectd-utils/README.gz
/usr/share/doc/collectd-utils/TODO
/usr/share/doc/collectd-utils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/collectd-utils/changelog.gz
/usr/share/doc/collectd-utils/copyright
/usr/share/man/man1/collectd-nagios.1.gz