Списък на файловете в пакета bacula-director-common в squeeze, архитектура s390

/etc/bacula/scripts/query.sql
/etc/init.d/bacula-director
/usr/sbin/bregex
/usr/sbin/bwild
/usr/share/bacula-director/postinst-common
/usr/share/doc/bacula-director-common/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/bacula-director-common/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bacula-director-common/changelog.gz
/usr/share/doc/bacula-director-common/copyright