Списък на файловете в пакета ace-gperf в squeeze, архитектура s390

/usr/bin/ace_gperf
/usr/share/doc/ace-gperf/PROBLEM-REPORT-FORM
/usr/share/doc/ace-gperf/README
/usr/share/doc/ace-gperf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ace-gperf/changelog.gz
/usr/share/doc/ace-gperf/copyright
/usr/share/info/ace_gperf.info.gz
/usr/share/man/man1/ace_gperf.1.gz