Списък на файловете в пакета zabbix-server-pgsql в squeeze, архитектура powerpc

/etc/init.d/zabbix-server
/etc/logrotate.d/zabbix-server-pgsql
/usr/bin/zabbix_get
/usr/sbin/zabbix_server
/usr/share/dbconfig-common/data/zabbix-server-pgsql/install/pgsql
/usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/README.Debian
/usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/changelog.gz
/usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/copyright
/usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/examples/1.6/patch.sql
/usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/examples/1.8/patch.sql
/usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/examples/patch.sql
/usr/share/doc/zabbix-server-pgsql/zabbix_server.conf
/usr/share/man/man1/zabbix_get.1.gz
/usr/share/man/man8/zabbix_server.8.gz
/usr/share/zabbix-server/data.sql
/usr/share/zabbix-server/postgresql.sql