Списък на файловете в пакета yasm в squeeze, архитектура powerpc

/usr/bin/tasm
/usr/bin/yasm
/usr/bin/ytasm
/usr/include/libyasm-stdint.h
/usr/include/libyasm.h
/usr/include/libyasm/arch.h
/usr/include/libyasm/assocdat.h
/usr/include/libyasm/bitvect.h
/usr/include/libyasm/bytecode.h
/usr/include/libyasm/compat-queue.h
/usr/include/libyasm/coretype.h
/usr/include/libyasm/dbgfmt.h
/usr/include/libyasm/errwarn.h
/usr/include/libyasm/expr.h
/usr/include/libyasm/file.h
/usr/include/libyasm/floatnum.h
/usr/include/libyasm/hamt.h
/usr/include/libyasm/insn.h
/usr/include/libyasm/intnum.h
/usr/include/libyasm/inttree.h
/usr/include/libyasm/linemap.h
/usr/include/libyasm/listfmt.h
/usr/include/libyasm/md5.h
/usr/include/libyasm/module.h
/usr/include/libyasm/objfmt.h
/usr/include/libyasm/parser.h
/usr/include/libyasm/phash.h
/usr/include/libyasm/preproc.h
/usr/include/libyasm/section.h
/usr/include/libyasm/symrec.h
/usr/include/libyasm/valparam.h
/usr/include/libyasm/value.h
/usr/share/doc/yasm/Artistic.txt.gz
/usr/share/doc/yasm/BSD.txt
/usr/share/doc/yasm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/yasm/copyright
/usr/share/lintian/overrides/yasm
/usr/share/man/man1/tasm.1.gz
/usr/share/man/man1/yasm.1.gz
/usr/share/man/man1/ytasm.1.gz
/usr/share/man/man7/yasm_arch.7.gz
/usr/share/man/man7/yasm_dbgfmts.7.gz
/usr/share/man/man7/yasm_objfmts.7.gz
/usr/share/man/man7/yasm_parsers.7.gz