Списък на файловете в пакета wmweather+ в squeeze, архитектура powerpc

/etc/wmweather+.conf
/usr/bin/wmweather+
/usr/share/doc/wmweather+/HINTS
/usr/share/doc/wmweather+/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wmweather+/changelog.gz
/usr/share/doc/wmweather+/copyright
/usr/share/doc/wmweather+/examples/example.conf
/usr/share/lintian/overrides/wmweather+
/usr/share/man/man1/wmweather+.1x.gz
/usr/share/menu/wmweather+