Списък на файловете в пакета wmwave в squeeze, архитектура powerpc

/usr/bin/wmwave
/usr/share/doc/wmwave/README
/usr/share/doc/wmwave/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wmwave/copyright
/usr/share/man/man1/wmwave.1.gz
/usr/share/menu/wmwave