Списък на файловете в пакета tdom в squeeze, архитектура powerpc

/usr/lib/tcltk/tdom0.8.3/libtdom0.8.3.so
/usr/lib/tcltk/tdom0.8.3/pkgIndex.tcl
/usr/lib/tcltk/tdom0.8.3/tdom.tcl
/usr/lib/tcltk/tdomhtml0.1.0/pkgIndex.tcl
/usr/lib/tcltk/tdomhtml0.1.0/tdomhtml.tcl
/usr/lib/tcltk/tnc0.3.0/libtnc0.3.0.so
/usr/lib/tcltk/tnc0.3.0/pkgIndex.tcl
/usr/share/doc/tdom/CHANGES.gz
/usr/share/doc/tdom/README
/usr/share/doc/tdom/README.AOL
/usr/share/doc/tdom/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tdom/changelog.gz
/usr/share/doc/tdom/copyright
/usr/share/man/man3/dom.3tcl.gz
/usr/share/man/man3/domDoc.3tcl.gz
/usr/share/man/man3/domNode.3tcl.gz
/usr/share/man/man3/expat.3tcl.gz
/usr/share/man/man3/expatapi.3tcl.gz
/usr/share/man/man3/tdomcmd.3tcl.gz
/usr/share/man/man3/tnc.3tcl.gz