Списък на файловете в пакета rekonq в squeeze, архитектура powerpc

/usr/bin/rekonq
/usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_rekonq.so
/usr/share/applications/kde4/rekonq.desktop
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/automatic_filters.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/cache.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/common
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/cookies.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/fonts.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/general.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/index.cache.bz2
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/index.docbook
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/old_screenshot.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/own_filter.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/proxy.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/screenshot.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/shortcuts.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/snapshot1.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/tabs.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/webkit.png
/usr/share/doc/kde/HTML/en/rekonq/webshortcuts.png
/usr/share/doc/rekonq/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rekonq/changelog.gz
/usr/share/doc/rekonq/copyright
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/rekonq.png
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/rekonq.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/rekonq.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/rekonq.png
/usr/share/kde4/apps/rekonq/defaultbookmarks.xbel
/usr/share/kde4/apps/rekonq/htmls/home.html
/usr/share/kde4/apps/rekonq/htmls/rekonqinfo.html
/usr/share/kde4/apps/rekonq/pics/bg.png
/usr/share/kde4/apps/rekonq/pics/bg2.png
/usr/share/kde4/apps/rekonq/pics/busywidget.gif
/usr/share/kde4/apps/rekonq/pics/button.png
/usr/share/kde4/apps/rekonq/pics/category.png
/usr/share/kde4/apps/rekonq/pics/loading.mng
/usr/share/kde4/apps/rekonq/pics/tile.gif
/usr/share/kde4/apps/rekonq/pics/webkit-icon.png
/usr/share/kde4/config.kcfg/rekonq.kcfg
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/et/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/nds/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/rekonq.mo
/usr/share/man/man1/rekonq.1.gz