Списък на файловете в пакета pdns-backend-mysql в squeeze, архитектура powerpc

/usr/lib/powerdns/libgmysqlbackend.a
/usr/lib/powerdns/libgmysqlbackend.so
/usr/share/doc/pdns-backend-mysql/README.Debian
/usr/share/doc/pdns-backend-mysql/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pdns-backend-mysql/changelog.gz
/usr/share/doc/pdns-backend-mysql/copyright
/usr/share/doc/pdns-backend-mysql/examples/pdns.local.gmysql
/usr/share/doc/pdns-backend-mysql/mysql.sql