Списък на файловете в пакета pamusb-tools в squeeze, архитектура powerpc

/usr/bin/pamusb-agent
/usr/bin/pamusb-conf
/usr/share/doc/pamusb-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pamusb-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/pamusb-tools/copyright
/usr/share/man/man1/pamusb-agent.1.gz
/usr/share/man/man1/pamusb-conf.1.gz