Списък на файловете в пакета pal в squeeze, архитектура powerpc

/etc/pal.conf
/usr/bin/pal
/usr/bin/vcard2pal
/usr/share/doc/pal/README.Debian
/usr/share/doc/pal/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pal/changelog.gz
/usr/share/doc/pal/copyright
/usr/share/doc/pal/examples/Makefile
/usr/share/doc/pal/examples/example.css
/usr/share/doc/pal/examples/ical2pal.c.gz
/usr/share/doc/pal/examples/pal2ical.c.gz
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/pal.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/pal.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/pal.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/pal.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/pal.mo
/usr/share/man/man1/pal.1.gz
/usr/share/man/man1/vcard2pal.1.gz
/usr/share/pal/australia.pal
/usr/share/pal/austria.pal
/usr/share/pal/birth-death.pal
/usr/share/pal/christian.pal
/usr/share/pal/computer.pal
/usr/share/pal/history.pal
/usr/share/pal/lotr.pal
/usr/share/pal/music.pal
/usr/share/pal/pagan.pal
/usr/share/pal/us.pal
/usr/share/pal/world.pal