Списък на файловете в пакета openoffice.org-base в squeeze, архитектура powerpc

/usr/bin/oobase
/usr/lib/mime/packages/openoffice.org-base
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/classes/hsqldb.jar
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/classes/sdbc_hsqldb.jar
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libabplp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libadabaslp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libadabasuilp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libcalclp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libdbacfglp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libdbaselp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libdbaxmllp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libdbplp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libdbpool2.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libdbulp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libflatlp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libhsqldb.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libjdbclp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libmysqllp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libodbcbaselp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libodbclp.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/program/libsdbc2.so
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/modules/org/openoffice/Office/Common/Common-base.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/modules/org/openoffice/Setup/Setup-base.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/modules/org/openoffice/TypeDetection/Filter/fcfg_database_filters.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/modules/org/openoffice/TypeDetection/Misc/fcfg_database_others.xcu
/usr/lib/openoffice/basis3.2/share/registry/modules/org/openoffice/TypeDetection/Types/fcfg_database_types.xcu
/usr/lib/openoffice/program/sbase
/usr/share/applications/openoffice.org-base.desktop
/usr/share/bug/openoffice.org-base/control
/usr/share/bug/openoffice.org-base/presubj
/usr/share/doc/openoffice.org-base/ChangeLog.gz
/usr/share/doc/openoffice.org-base/NEWS.gz
/usr/share/doc/openoffice.org-base/README.Debian.gz
/usr/share/doc/openoffice.org-base/README.gz
/usr/share/doc/openoffice.org-base/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/openoffice.org-base/changelog.gz
/usr/share/doc/openoffice.org-base/copyright
/usr/share/doc/openoffice.org-base/data-from-remote-mysql-server.txt
/usr/share/doc/openoffice.org-base/using-mysql-databases.txt
/usr/share/java/openoffice/sdbc_hsqldb.jar
/usr/share/lintian/overrides/openoffice.org-base
/usr/share/man/man1/oobase.1.gz
/usr/share/menu/openoffice.org-base