Списък на файловете в пакета mg в squeeze, архитектура powerpc

/usr/bin/mg
/usr/share/doc/mg/README
/usr/share/doc/mg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mg/copyright
/usr/share/doc/mg/examples/.mg
/usr/share/doc/mg/tutorial.gz
/usr/share/man/man1/mg.1.gz
/usr/share/menu/mg