Списък на файловете в пакета libvtk5.4 в squeeze, архитектура powerpc

/usr/lib/libvtkCommon.so.5.4
/usr/lib/libvtkCommon.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkDICOMParser.so.5.4
/usr/lib/libvtkDICOMParser.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkFiltering.so.5.4
/usr/lib/libvtkFiltering.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkGenericFiltering.so.5.4
/usr/lib/libvtkGenericFiltering.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkGeovis.so.5.4
/usr/lib/libvtkGeovis.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkGraphics.so.5.4
/usr/lib/libvtkGraphics.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkHybrid.so.5.4
/usr/lib/libvtkHybrid.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkIO.so.5.4
/usr/lib/libvtkIO.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkImaging.so.5.4
/usr/lib/libvtkImaging.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkInfovis.so.5.4
/usr/lib/libvtkInfovis.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkNetCDF.so.5.4
/usr/lib/libvtkNetCDF.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkParallel.so.5.4
/usr/lib/libvtkParallel.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkRendering.so.5.4
/usr/lib/libvtkRendering.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkViews.so.5.4
/usr/lib/libvtkViews.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkVolumeRendering.so.5.4
/usr/lib/libvtkVolumeRendering.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkWidgets.so.5.4
/usr/lib/libvtkWidgets.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkalglib.so.5.4
/usr/lib/libvtkalglib.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkexoIIc.so.5.4
/usr/lib/libvtkexoIIc.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkftgl.so.5.4
/usr/lib/libvtkftgl.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkmetaio.so.5.4
/usr/lib/libvtkmetaio.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkproj4.so.5.4
/usr/lib/libvtkproj4.so.5.4.2
/usr/lib/libvtksqlite.so.5.4
/usr/lib/libvtksqlite.so.5.4.2
/usr/lib/libvtksys.so.5.4
/usr/lib/libvtksys.so.5.4.2
/usr/lib/libvtkverdict.so.5.4
/usr/lib/libvtkverdict.so.5.4.2
/usr/share/doc/libvtk5.4/README.html
/usr/share/doc/libvtk5.4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libvtk5.4/copyright
/usr/share/doc/libvtk5.4/vtkLogo.jpg
/usr/share/lintian/overrides/libvtk5.4