Списък на файловете в пакета libqt4-sql-mysql в squeeze, архитектура powerpc

/usr/lib/qt4/plugins/sqldrivers/libqsqlmysql.so
/usr/share/doc/libqt4-sql-mysql/LGPL_EXCEPTION.txt
/usr/share/doc/libqt4-sql-mysql/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt4-sql-mysql/changelog.gz
/usr/share/doc/libqt4-sql-mysql/copyright