Списък на файловете в пакета libpixman-1-0 в squeeze, архитектура powerpc

/usr/lib/libpixman-1.so.0
/usr/lib/libpixman-1.so.0.16.4
/usr/share/doc/libpixman-1-0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpixman-1-0/changelog.gz
/usr/share/doc/libpixman-1-0/copyright