Списък на файловете в пакета libclutter-gtk-0.10-dbg в squeeze, архитектура powerpc

/usr/lib/debug/usr/lib/libclutter-gtk-0.10.so.0.0.0
/usr/share/doc/libclutter-gtk-0.10-dbg/AUTHORS
/usr/share/doc/libclutter-gtk-0.10-dbg/NEWS.gz
/usr/share/doc/libclutter-gtk-0.10-dbg/README
/usr/share/doc/libclutter-gtk-0.10-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libclutter-gtk-0.10-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/libclutter-gtk-0.10-dbg/copyright