Списък на файловете в пакета libaxis2c0 в squeeze, архитектура powerpc

/etc/axis2.xml
/usr/lib/axis2/axis2.xml
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_axiom.so
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_axiom.so.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_axiom.so.0.6.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_engine.so
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_engine.so.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_engine.so.0.6.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_http_common.so
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_http_common.so.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_http_common.so.0.6.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_http_receiver.so
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_http_receiver.so.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_http_receiver.so.0.6.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_http_sender.so
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_http_sender.so.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_http_sender.so.0.6.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_parser.so
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_parser.so.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_parser.so.0.6.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_xpath.so
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_xpath.so.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxis2_xpath.so.0.6.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxutil.so.0
/usr/lib/axis2/lib/libaxutil.so.0.6.0
/usr/lib/axis2/lib/libguththila.so.0
/usr/lib/axis2/lib/libguththila.so.0.6.0
/usr/lib/axis2/lib/libneethi.so.0
/usr/lib/axis2/lib/libneethi.so.0.6.0
/usr/lib/axis2/modules/addressing/libaxis2_mod_addr.a
/usr/lib/axis2/modules/addressing/libaxis2_mod_addr.la
/usr/lib/axis2/modules/addressing/libaxis2_mod_addr.so
/usr/lib/axis2/modules/addressing/libaxis2_mod_addr.so.0
/usr/lib/axis2/modules/addressing/libaxis2_mod_addr.so.0.6.0
/usr/lib/axis2/modules/addressing/module.xml
/usr/lib/axis2/modules/logging/libaxis2_mod_log.a
/usr/lib/axis2/modules/logging/libaxis2_mod_log.la
/usr/lib/axis2/modules/logging/libaxis2_mod_log.so
/usr/lib/axis2/modules/logging/libaxis2_mod_log.so.0
/usr/lib/axis2/modules/logging/libaxis2_mod_log.so.0.6.0
/usr/lib/axis2/modules/logging/module.xml
/usr/lib/libaxis2_axiom.so
/usr/lib/libaxis2_axiom.so.0
/usr/lib/libaxis2_axiom.so.0.6.0
/usr/lib/libaxis2_engine.so
/usr/lib/libaxis2_engine.so.0
/usr/lib/libaxis2_engine.so.0.6.0
/usr/lib/libaxis2_http_common.so
/usr/lib/libaxis2_http_common.so.0
/usr/lib/libaxis2_http_common.so.0.6.0
/usr/lib/libaxis2_http_receiver.so
/usr/lib/libaxis2_http_receiver.so.0
/usr/lib/libaxis2_http_receiver.so.0.6.0
/usr/lib/libaxis2_http_sender.so
/usr/lib/libaxis2_http_sender.so.0
/usr/lib/libaxis2_http_sender.so.0.6.0
/usr/lib/libaxis2_parser.so
/usr/lib/libaxis2_parser.so.0
/usr/lib/libaxis2_parser.so.0.6.0
/usr/lib/libaxis2_xpath.so
/usr/lib/libaxis2_xpath.so.0
/usr/lib/libaxis2_xpath.so.0.6.0
/usr/lib/libaxutil.so.0
/usr/lib/libaxutil.so.0.6.0
/usr/lib/libguththila.so.0
/usr/lib/libguththila.so.0.6.0
/usr/lib/libneethi.so.0
/usr/lib/libneethi.so.0.6.0
/usr/share/doc/libaxis2c0/AUTHORS
/usr/share/doc/libaxis2c0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libaxis2c0/README
/usr/share/doc/libaxis2c0/README.Debian
/usr/share/doc/libaxis2c0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libaxis2c0/changelog.gz
/usr/share/doc/libaxis2c0/copyright