Списък на файловете в пакета irmp3 в squeeze, архитектура powerpc

/etc/init.d/irmp3
/etc/irmp3d.conf
/usr/bin/irmp3
/usr/sbin/irmp3conf
/usr/sbin/irmp3d
/usr/share/doc/irmp3/AUTHORS
/usr/share/doc/irmp3/README
/usr/share/doc/irmp3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/irmp3/changelog.gz
/usr/share/doc/irmp3/copyright
/usr/share/irmp3/beep/lircrc.advanced
/usr/share/irmp3/beep/lircrc.browser
/usr/share/irmp3/beep/lircrc.simple
/usr/share/irmp3/beep/off.au
/usr/share/irmp3/beep/on.au
/usr/share/irmp3/scripts/FTP/disable.sh
/usr/share/irmp3/scripts/FTP/enable.sh
/usr/share/irmp3/scripts/README
/usr/share/irmp3/scripts/command.sh
/usr/share/irmp3/scripts/date.sh
/usr/share/irmp3/scripts/grab.sh
/usr/share/irmp3/scripts/load.sh
/usr/share/irmp3/scripts/mount.sh
/usr/share/irmp3/scripts/shutdown.sh
/usr/share/man/man1/irmp3.1.gz
/usr/share/man/man1/irmp3conf.1.gz
/usr/share/man/man5/irmp3d.conf.5.gz
/usr/share/man/man7/irmp3d.7.gz
/usr/share/man/man8/irmp3d.8.gz