Списък на файловете в пакета imapcopy в squeeze, архитектура powerpc

/usr/bin/imapcopy
/usr/share/doc/imapcopy/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/imapcopy/copyright
/usr/share/doc/imapcopy/examples/ImapCopy.cfg
/usr/share/man/man1/imapcopy.1.gz