Списък на файловете в пакета gnustep-gpbs в squeeze, архитектура powerpc

/usr/bin/gpbs
/usr/share/doc/gnustep-gpbs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnustep-gpbs/changelog.gz
/usr/share/doc/gnustep-gpbs/copyright
/usr/share/man/man1/gpbs.1.gz