Списък на файловете в пакета gemanx-gtk2 в squeeze, архитектура powerpc

/usr/bin/gemanx
/usr/share/applications/gemanx.desktop
/usr/share/doc/gemanx-gtk2/NEWS.gz
/usr/share/doc/gemanx-gtk2/README
/usr/share/doc/gemanx-gtk2/TODO
/usr/share/doc/gemanx-gtk2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gemanx-gtk2/changelog.gz
/usr/share/doc/gemanx-gtk2/copyright
/usr/share/gemanx/emoticons
/usr/share/gemanx/nancy_bot/default.conf
/usr/share/gemanx/nancy_bot/default_msg.data
/usr/share/gemanx/nancy_bot/default_usages.data
/usr/share/gemanx/nancy_bot/example.conf
/usr/share/gemanx/nancy_bot/example_msg.data
/usr/share/gemanx/nancy_bot/example_usages.data
/usr/share/gemanx/sitelist
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/gemanx.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/gemanx.mo
/usr/share/man/man1/gemanx.1.gz
/usr/share/pixmaps/gemanx.png