Списък на файловете в пакета etw в squeeze, архитектура powerpc

/usr/games/etw
/usr/share/applications/etw.desktop
/usr/share/doc/etw/README.Debian
/usr/share/doc/etw/bugs.txt.gz
/usr/share/doc/etw/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/etw/changelog.gz
/usr/share/doc/etw/copyright
/usr/share/games/etw/etw.xpm
/usr/share/man/man6/etw.6.gz
/usr/share/menu/etw
/usr/share/pixmaps/etw.xpm