Списък на файловете в пакета elvis-tiny в squeeze, архитектура powerpc

/bin/elvis-tiny
/bin/vi
/usr/share/doc/elvis-tiny/KNOWN.BUGS.gz
/usr/share/doc/elvis-tiny/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/elvis-tiny/changelog.gz
/usr/share/doc/elvis-tiny/copyright
/usr/share/man/man1/elvis-tiny.1.gz