Списък на файловете в пакета dtach в squeeze, архитектура powerpc

/usr/bin/dtach
/usr/share/doc/dtach/README.gz
/usr/share/doc/dtach/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dtach/copyright
/usr/share/man/man1/dtach.1.gz