Списък на файловете в пакета ctsim в squeeze, архитектура powerpc

/usr/bin/ctsim
/usr/bin/ctsimtext
/usr/bin/if1
/usr/bin/if2
/usr/bin/ifexport
/usr/bin/ifinfo
/usr/bin/linogram
/usr/bin/phm2helix
/usr/bin/phm2if
/usr/bin/phm2pj
/usr/bin/pj2if
/usr/bin/pjHinterp
/usr/bin/pjinfo
/usr/bin/pjrec
/usr/share/applications/ctsim.desktop
/usr/share/doc/ctsim/AUTHORS
/usr/share/doc/ctsim/NEWS.gz
/usr/share/doc/ctsim/README
/usr/share/doc/ctsim/README.Debian
/usr/share/doc/ctsim/TODO
/usr/share/doc/ctsim/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ctsim/changelog.gz
/usr/share/doc/ctsim/copyright
/usr/share/man/man1/ctsim.1.gz
/usr/share/man/man1/ctsimtext.1.gz
/usr/share/man/man1/if1.1.gz
/usr/share/man/man1/if2.1.gz
/usr/share/man/man1/ifexport.1.gz
/usr/share/man/man1/ifinfo.1.gz
/usr/share/man/man1/linogram.1.gz
/usr/share/man/man1/phm2helix.1.gz
/usr/share/man/man1/phm2if.1.gz
/usr/share/man/man1/phm2pj.1.gz
/usr/share/man/man1/pj2if.1.gz
/usr/share/man/man1/pjHinterp.1.gz
/usr/share/man/man1/pjinfo.1.gz
/usr/share/man/man1/pjrec.1.gz
/usr/share/menu/ctsim
/usr/share/pixmaps/ctsim.xpm