Списък на файловете в пакета chrpath в squeeze, архитектура powerpc

/usr/bin/chrpath
/usr/share/doc/chrpath/AUTHORS
/usr/share/doc/chrpath/ChangeLog.gz
/usr/share/doc/chrpath/ChangeLog.usermap
/usr/share/doc/chrpath/NEWS.gz
/usr/share/doc/chrpath/README
/usr/share/doc/chrpath/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/chrpath/changelog.gz
/usr/share/doc/chrpath/copyright
/usr/share/man/man1/chrpath.1.gz