Списък на файловете в пакета wmii в squeeze, архитектура mipsel

/etc/X11/wmii-3.5/rc.wmii
/etc/X11/wmii-3.5/welcome
/etc/X11/wmii-3.5/wmiirc
/usr/bin/wmii
/usr/bin/wmii9menu
/usr/bin/wmii9rc
/usr/bin/wmiiloop
/usr/bin/wmiir
/usr/bin/wmiistartrc
/usr/share/doc/wmii/README
/usr/share/doc/wmii/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/wmii/copyright
/usr/share/icons/wmii.png
/usr/share/lintian/overrides/wmii
/usr/share/man/man1/wmii.1.gz
/usr/share/man/man1/wmiiloop.1.gz
/usr/share/man/man1/wmiir.1.gz
/usr/share/menu/wmii
/usr/share/xsessions/wmii.desktop